Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
w budynkach Teatru „Maska” w Rzeszowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 130000 zł na świadczenie w okresie od 1.01. do 31.12.2023 r. usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Teatru „Maska” o łącznej powierzchni 3355 m2 położonych przy ul. Mickiewicza 9, 11 i 13 w Rzeszowie oraz obsługi zainstalowanych urządzeń zabezpieczenia technicznego.

  1. Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena (netto)   

1 roboczogodziny

Cena (brutto)

1 roboczogodziny

Uwagi

1.

Alpaline Sp. z o.o.

ul. Połonińska 8

35-082 Rzeszów

20.27 zł

24.93 zł

-

2.

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe

„Karabela” Sp. z o.o.

ul. Sokoła 14

39-400 Tarnobrzeg

19.07 zł

23.46 zł

-

3.

Międzywojewódzka

Usługowa

Spółdzielnia

Inwalidów

ul. Rejtana 8

35-959 Rzeszów

19.00 zł

23.37 zł

-

Złożone oferty uznano za ważne, podlegające badaniu i ocenie.

  1. Kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena – 100%

Zamawiający – Teatr „Maska” w Rzeszowie, niniejszym informuje, że na podstawie przeprowadzonej oceny ofert złożonych na świadczenie wspomnianej wyżej usługi dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnię Inwalidów, ul. Rejtana 8, 35-959 Rzeszów.

Wyłoniony Wykonawca w odpowiedzi na skierowane zaproszenie zaoferował najkorzystniejszą ofertę cenową spośród wszystkich złożonych ofert.

Rzeszów, 21.12.2022 r.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (PDF 323 KB)

 

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
w budynkach Teatru „Maska” w Rzeszowie w 2023 roku

Teatr „Maska” w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w okresie od 1.01.do 31.12.2023 r. usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Teatru „Maska” o łącznej powierzchni 3355 m2 położonych przy ul. Mickiewicza 9, 11 i 13 w Rzeszowie oraz obsługi zainstalowanych urządzeń zabezpieczenia technicznego.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy realizacji usługi o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartości 130 000 zł.

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisław Pankiewicz
tel. 607 921 165; e-mail: s.pankiewicz@teatrmaska.pl

Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Teatr „Maska” w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13,
35-064 Rzeszów w sekretariacie (pokój nr 111)
w terminie: do dnia 20.12.2022 r. do godz.13:00 
w zaklejonej  kopercie z opisem „Oferta na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Teatru „Maska” w 2023 r.
lub w formie elektronicznej na adres: teatrmaska@teatrmaska.pl

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert_Ochrona obiektu 2023 (DOCX 26 KB)
Zaproszenie do składania ofert_Ochrona obiektu 2023 (PDF, 2.5 MB)
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (DOCX, 14 KB)
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (PDF, 142 KB)
Załącznik nr 2_Wykaz godzin pracy pracowników ochrony (DOCX, 15 KB)
Załącznik nr 2_Wykaz godzin pracy pracowników ochrony (PDF, 88 KB)
Załącznik nr 3_Projekt umowy (DOCX, 35 KB)
Załącznik nr 3_Projekt umowy (PDF, 263 KB)

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies