Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Teatr Maska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej teatrmaska.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2020-09-21
Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Brak informacji o rozmiarach plików do pobrania.
  2. Brak odpowiednich opisów niektórych obrazków.
  3. Nie wszystkie pliki do pobrania są w pełni dostępne cyfrowo.

Powyższe problemy redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować. Multimedia opublikowane na stronie przed 23 września 2020 r. są wyłączone z ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Joanną Glazar, pod adresem e-mail koordynator@teatrmaska.pl lub pod numerem telefonu +48 605 168 500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Teatru Maska w Rzeszowie mieści się przy ul. Mickiewicza 13.

Najbliższe przystanki: PLAC WOLNOŚCI 01 (około 400 m od teatru) i PLAC WOLNOŚCI GALERIA (około 450 m od teatru)

Dojazd liniami 0A, 0B, 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 5

Przed budynkiem bezpłatny parking dla widzów

Duża scena:

Do głównego wejścia do budynku prowadzi kilka schodów. Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się z boku budynku (oznaczenia kierujące do wejścia dla osób z niepełnosprawnością ruchu zamieszczono przy wejściu głównym). Szerokość drzwi wejściowych przy wejściu dla osób poruszających się na wózkach ma mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła przy pomocy pracownika teatru (przy drzwiach znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać, aby przywołać pracownika). Przy drzwiach nie ma progów. Od wejścia dla osób poruszających się na wózkach można dostać się pochylnią do kasy i szatni teatru. Wejście na widownię znajduje się na poziomie wyższym niż szatnia i kasy, prowadzą do niego schody, ale można także skorzystać z windy, usytuowanej obok kasy biletowej. Na widowni brak wyznaczonych miejsc dla osób na wózkach.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się obok kasy biletowej

Mała scena:

Ze względu na ograniczenia architektoniczne (zabytkowa kamienica) brak możliwości zamontowania windy. Widzowie poruszający się na wózkach mogą dostać się na widownię korzystając z pomocy pracowników teatru

Sale i kasa nie są wyposażone w pętlę indukcyjną. Na sali jest dostępny ekran, który był już wykorzystywany do wyświetlania napisów. Sala dysponuje pomieszczeniem dla lektora. Na sali znajduje się miejsce, w którym można ustawić tłumacza języka migowego. W wybrane dni prezentowane są spektakle z audiodeskrypcją oraz napisami dla osób niesłyszących i niedosłyszących lub tłumaczeniem na język migowy.

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies