Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej: do remontu dachu, dostosowania obiektu Teatru do wymogów przeciwpożarowych, remontu zawilgoconych ścian budynku

Otwarcie ofert dodatkowych odbyło się w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 11:00 w Teatrze „Maska” w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 13 (35- 064 Rzeszów).

Wpłynęła jedna oferta dodatkowa. Złożyła ją firma ARCHMED Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zamkowa 8/7, 44-160 Rudziniec.

Niżej przestawiamy ostateczne zestawienie złożonych ofert:

L.p.

WYKONAWCA

CENA BRUTTO

 

1.

„VOSTOK DESIGN Wojciech Gawinowski”, z siedzibą: ul. Syrokomli 7/2, Kraków

 

135 000 zł

 

2.

ARCHMED Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zamkowa 8/7, 44-160 Rudziniec

 

74 415 zł 

 

3.

MWM Architekci Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów

 

156 210 zł

 

4.

SEE. Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań

 

157 440 zł

 

Teatr „Maska” w Rzeszowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę ARCHMED Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zamkowa 8/7, 44-160 Rudziniec.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rzeszów, 8 listopada 2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania (PDF, 83.1 KB)

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
złożonych w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe Teatru „Maska” w Rzeszowie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej: do remontu dachu, dostosowania obiektu Teatru do wymogów przeciwpożarowych, remontu zawilgoconych ścian budynku 

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 2 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w Teatrze „Maska” w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 13 (35- 064 Rzeszów).
  1. Na wstępie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podano nazwę zadania, ilość ofert – 4, złożonych do upływu terminu składania, czyli do 2 listopada 2021 r. do godz. 11:30.
  1. Sekretarz Komisji otworzył oferty, odczytał nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, oraz oferowane przez nich ceny i terminy wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ. 

L.p.

WYKONAWCA

CENA BRUTTO

1.

„VOSTOK DESIGN Wojciech Gawinowski”, z siedzibą:
ul. Syrokomli 7/2, Kraków

135 000 zł

2.

ARCHMED Sp. z o.o. z siedzibą:
ul. Zamkowa 8/7, 44-160 Rudziniec

103 320 zł 

3.

MWM Architekci Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów

156 210 zł

4.

SEE. Sp. z o.o., z siedzibą:
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań

157 440 zł

Powyższe kwoty przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W związku z tym Zamawiający zaprasza Oferentów do negocjacji ceny.

Rzeszów, 2 listopada 2021 r.

 

Protokół otwarcia ofert_02.11.2021 do pobrania (PDF, 84.7 KB)

 

Zapytanie ofertowe Teatru „Maska” w Rzeszowie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej: do remontu dachu, dostosowania obiektu Teatru do wymogów przeciwpożarowych, remontu zawilgoconych ścian budynku

Opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy

Przedmiotem zamówienia jest:

-  Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia remontu dachu oraz dostosowania obiektu Teatru „Maska” w Rzeszowie  do wymogów p.poż. przedstawionych w postanowieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i ekspertyzie technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego.

-  opracowanie ekspertyzy dotyczącej zawilgocenia i zasolenia ściany fundamentowej  od strony ul. Mickiewicza, ściany fundamentowej i zewnętrznej przylegającej do  parkingu  hotelu Hubertus od strony ul. Kopernika oraz zaprojektowanie wykonania odpowiednich izolacji ścian,

 - zaprojektowanie przemurowania i zadaszenia miejsca przechowywania odpadów komunalnych.

Przedmiotowy obiekt, który poddany będzie pracom remontowym to zespół trzech budynków położonych przy ul. Mickiewicza 9,11 i 13 w Rzeszowie tworzących zwartą zabudowę.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu:
Teatr „Maska” w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
w sekretariacie, pokój nr 111, w terminie
do dnia 2.11.2021 r. do godz. 11:30
w zaklejonej  kopercie z opisem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu dachu …..”
lub w formie elektronicznej na adres: teatrmaska@teatrmaska.pl 

Otwarcie ofert  nastąpi tego samego dnia o godz.12.00.

Zapytanie ofertowe (DOCX, 26.9 KB)Skan zapytania ofertowego (PDF, 2.62 MB)
Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie (PDF, 14.8 MB)

Załącznik nr 2 – Rysunek: elewacja północna budynku z zaznaczonymi etapami prac (PDF, 14.8 MB)

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (DOCX, 14.4 KB)

Załącznik nr 4 – Wykaz prac projektowych (DOCX, 14.6 KB)

Wzór umowy na prace projektowe (DOCX, 36 KB)

 

 

 

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies