Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

Teatr Maska włączył się w realizację projektu "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko – ukraińskiego pogranicza" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Miasto Rzeszów. W ramach powyższego przedsięwzięcia Maska zrealizowała spektakl "Siostra Siostrze", którego premiera odbyła się 28 czerwca 2014 r.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez miasta partnerskie: Rzeszów, Iwano-Frankiwsk i Łuck. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest stworzenie sieci współpracy w zakresie kultury i opieki społecznej co docelowo doprowadzi do szerszej aktywizacji terenów przygranicznych, poprawy jakości życia, utrwalania i umacniania więzi społecznych.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Zaangażowanie szerokiego grona instytucji samorządowych i społecznych we współpracę poprzez realizację wspólnych działań o charakterze kulturalnym i społecznym.                                           
 2. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie możliwości prowadzenia współpracy transgranicznej przez partnerów po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej.                                                       
 3. Podniesienie kompetencji przez pracowników w zakresie umiejętności istotnych dla prowadzenia wspólnych działań polsko-ukraińskich.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje realizację następujących działań: 

 1. Organizacja 5 wspólnych polsko-ukraińskich wydarzeń kulturalnych w ramach projektu :
  • Festiwal „Barwy Pogranicza” w Rzeszowie z udziałem artystów z miast ukraińskich
  • Wspólny plener fotograficzny na Ukrainie
  • Wspólny spektakl teatralny
  • Festiwal-Forum Sztuk Współczesnych „Art Territory” w Łucku
  • Festiwal Chleba w Iwano-Frankiwsku
 2. Organizacja wspólnych polsko-ukraińskich wydarzeń z zakresu opieki społecznej
  • Warsztaty z zakresu opieki społecznej w Rzeszowie dla podopiecznych czterech Domów Pomocy Społecznej z Rzeszowa i uczestników ukraińskich
  • Seminarium „Wymiana doświadczeń na podstawie centrum społecznej i psychologicznej rehabilitacji dzieci i młodzieży z ograniczeniami funkcjonalnymi”
  • Seminarium „Perspektywy i możliwości rozwoju organizacji zajmujących się niepełnosprawnymi na terenach przygranicznych”
 3. Organizacja 3 spotkań ds. współpracy sieciowej
 4. Warsztaty z zakresu pozyskiwania środków unijnych
 5. Kurs języka ukraińskiego dla pracowników z Rzeszowa i kursy języka polskiego dla pracowników z Iwano-Frankiwska i Łucka
 6. Stworzenie informacyjnego serwisu internetowego
 7. Opracowanie Programu Sieciowej Współpracy Transgranicznej dla Rzeszowa, Iwano-Frankiwska i Łucka na lata 2014 – 2020
 8. Działania informacyjno - promocyjne

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies