Contrastive version English content Sitemap
a a a

PL
Wyszukiwanie informacji

Dalliance with a tale

opening night: 15.02.2004 r.

written by: Małgorzata Kamińska-Sobczyk

directed by: Małgorzata Kamińska-Sobczyk
stage design: Jan Zieliński
music: Jerzy Stachurski
choreography: Artur Dobrzański

cast:
Mother: Jadwiga Domka
Witch: Małgorzata Szczyrek
Mary: Monika Szela
Wolf: Artur Dobrzański (guest appearance)
Father: Piotr Pańczak
Dragon: Andrzej Piecuch
 

 

Children

Contact us

central office: 17 86 26 808
secretary's office: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Audience organisation office

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Sponsors

"Maska" Theatre in Rzeszow, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2022. All rights reserved.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej