Contrastive version English content Sitemap
a a a

PL
Wyszukiwanie informacji

 

 

Karta "Rodzina Wielodzietna 3+ Rodzina Zastępcza" obowiązuje wraz z dowodem osobistym i dotyczy osób zameldowanych i zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Miasta Rzeszowa.

Na podstawie Uchwały NrLVI/1068/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r.

Contact us

central office: 17 86 26 808
secretary's office: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Audience organisation office

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Sponsors

"Maska" Theatre in Rzeszow, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. All rights reserved.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej