Contrastive version English content Sitemap
a a a

PL
Wyszukiwanie informacji
Theatre class

Od wielu lat proponujemy naszym widzom lekcje teatralne prowadzone w pomieszczeniach Teatru "Maska". Każda lekcja  trwa  45 minut (w przypadku młodszych dzieci może zostać skrócona na życzenie opiekuna grupy). Metody i tematy lekcji są dostosowane do wieku uczestników.

UWAGA!!! Spotkania edukacyjne są propozycją dla widzów Teatru "Maska" - odbywają się przed lub po spektaklu. W przypadku braku wolnego terminu mogą zostać zrealizowane w innym czasie. Zajęcia prowadzone są przez aktorów, konstruktora i teatrologa w grupach liczących maksymalnie czterdzieści osób (niektóre lekcje wymagają mniejszych grup).

Proponujemy następujące tematy lekcji teatralnych:

 

  1. Lekcja w Muzeum Lalek Teatralnych czyli mali aktorzy w przenośnym kuferku. Zapoznanie ze zbiorami Muzeum Lalek Teatralnych Teatru Maska. 
  2. Spotkanie z konstruktorem lalek.Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zobaczyć oryginalne projekty scenografii, kostiumów i lalek. Poznają różnorodne konstrukcje lalek teatralnych i sposoby wykonywania rekwizytów.
  3. Maska w teatrze.
    Zajęcia są przekrojem historii maski, jej funkcjonowania na przestrzeni różnych epok. Ponadto podczas zajęć uczestnicy poznają funkcje maski  i zasady gry w masce.
  4. Od kogo wiele zależy
    Prezentacja zawodów jakie występują w teatrze ( reżyser, charakteryzator, inspicjent, sufler, choreograf, oświetleniowiec, scenograf, akustyk       itp.). Podczas zajęć uczestnicy nauczą się dokonywać podziału na twórców i realizatorów przedstawienia.
  5. Czym teatr do nas przemawia.  Co jest językiem teatru? O muzyce, oświetleniu i scenografii w oglądanym przedstawieniu.

 Lekcje można zamawiać w Biurze Organizacji Widowni,   tel.: 17 85 20 614, 17 85 01 360.

Contact us

central office: 17 86 26 808
secretary's office: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Audience organisation office

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Sponsors

"Maska" Theatre in Rzeszow, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. All rights reserved.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej