Contrastive version English content Sitemap
a a a

PL
Wyszukiwanie informacji

Od wielu lat proponujemy naszym widzom lekcje teatralne prowadzone w pomieszczeniach Teatru "Maska". Każda lekcja  trwa  45 minut (w przypadku młodszych dzieci może zostać skrócona na życzenie opiekuna grupy). Metody i tematy lekcji są dostosowane do wieku uczestników.

UWAGA!!! Spotkania edukacyjne są propozycją dla widzów Teatru "Maska" - odbywają się przed lub po spektaklu. W przypadku braku wolnego terminu mogą zostać zrealizowane w innym czasie. Zajęcia prowadzone są przez aktorów, konstruktora i teatrologa w grupach liczących maksymalnie czterdzieści osób (niektóre lekcje wymagają mniejszych grup).

Proponujemy następujące tematy lekcji teatralnych:

 

 1. Lekcja w Muzeum Lalek Teatralnych czyli mali aktorzy w przenośnym kuferku. Zapoznanie ze zbiorami Muzeum Lalek Teatralnych Teatru Maska. To najliczniej odbywające się spotkanie edukacyjne w naszym Teatrze. Stanowi ono pierwsze bezpośrednie spotkanie dziecka z lalką teatralną. Dzieci poznają podstawowe rodzaje lalek i zaznajamiają się z zasadami ich animacji.
 2. Spotkanie z konstruktorem lalek.Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zobaczyć oryginalne projekty scenografii, kostiumów i lalek. Poznają różnorodne konstrukcje lalek teatralnych i sposoby wykonywania rekwizytów.
 3. Słownictwo teatralne.
  Proponowane zajęcia to próba uporządkowania terminów teatralnych z zakresu: twórców teatru, realizatorów spektaklu, historii teatru, gatunków teatralnych, rodzajów teatru, architektury i maszynerii teatralnej. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem zaplecza sceny.
 4. Teatr przedmiotu. 
  Zajęcia przybliżają prawidła, jakimi rządzi się teatr animacji, teatr ożywiania -  podstawa teatru lalek. Zajęcia w szczególny sposób sięgają po pokłady dziecięcej wyobraźni, poszerzają myślenie o teatrze.
 5. Jak powstaje spektakl teatralny.
  Podczas proponowanego spotkania prowadzący przybliża szczegóły pracy twórców przedstawienia: reżysera, scenografa, kompozytora, choreografa i aktora. Wymagane są mniejsze grupy: 15-20 osób.
 6. Maska w teatrze.
  Zajęcia są przekrojem historii maski, jej funkcjonowania na przestrzeni różnych epok. Ponadto podczas zajęć uczestnicy poznają funkcje maski  i zasady gry w masce.
 7. Scenografia, rekwizyt i światło - ich funkcjonowanie w przedstawieniu, umowność teatralnej rzeczywistości. Lekcja
  z wykorzystaniem reflektora, dekoracji i rekwizytów teatralnych.
 8. Pantomima – co to takiego?  O teatrze gestów.
 9. Balet – point-flex, tutu i zwinny piruet. O sztuce poruszania się na palcach.
 10. Od kogo wiele zależy
  Prezentacja zawodów jakie występują w teatrze ( reżyser, charakteryzator, inspicjent, sufler, choreograf, oświetleniowiec, scenograf, akustyk       itp.). Podczas zajęć uczestnicy nauczą się dokonywać podziału na twórców i realizatorów przedstawienia.
 11. . Czym teatr do nas przemawia?
   Co jest językiem teatru? O muzyce, oświetleniu i scenografii w oglądanym przedstawieniu.
 12. Kostium teatralny - zajęcia poświęcone jego znaczeniu i możliwościom.

  Lekcje można zamawiać w Biurze Organizacji Widowni,   tel.: 17 85 20 614, 17 85 01 360.

Contact us

central office: 17 86 26 808
secretary's office: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Audience organisation office

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Sponsors

"Maska" Theatre in Rzeszow, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2021. All rights reserved.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej