Contrastive version English content Sitemap
a a a

PL
Wyszukiwanie informacji

The Princess and the Pea

opening night: 30.11.2002 r.

written by:Hans Christian Andersen

adaptation: Vlasta Špicnerowa
translation: Marek Waszkiel
directed by: Joanna Łupinowicz
stage design: Teresa Nowicka
music: Grzegorz Bogdan
choreography: Marta Bury

cast:
Princess: Jadwiga Domka
King: Bogusław Michałek
Queen: Elżbieta Winiarska
Prince: Andrzej Piecuch

 

 

Children
7+

Contact us

central office: 17 86 26 808
secretary's office: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Audience organisation office

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Sponsors

"Maska" Theatre in Rzeszow, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2022. All rights reserved.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej