Contrastive version English content Sitemap
a a a

PL
Wyszukiwanie informacji

Snap (poems for the children)

opening night: 20.06.1997 r.

Teatr Lalki i Aktora Kacperek

written by:J ulian Tuwim
directed by: Grzegorz Pańkowski
stage design: Anna Tomaszuk
music: Piotr Sowiński

cast:
Kazimierz Teofil Kosz, Jerzy Miedziński, Piotr Pańczak, Barbara Tokarczyk, Kaja Tondera, Elżbieta Winiarska

 

 

Children

Contact us

central office: 17 86 26 808
secretary's office: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Audience organisation office

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Sponsors

"Maska" Theatre in Rzeszow, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2022. All rights reserved.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej